Logo Arqos

benvinguts | bienvenidos

cèdules | cédulas

 

Despatx d’Arquitectura en Barcelona dedicat a la realització de projectes d’edificació, urbanisme i enginyeria, control d’obres, assessorament urbanístic, inspecció tècnica d’edificis (ITE), cèdules d’habitabilitat, i tot el relacionat amb el procés constructiu.


Despacho de Arquitectura en Barcelona dedicado a la realización de proyectos de edificación, urbanismo e ingeniería, control de obras, asesoramiento urbanístico, inspección técnica de edificios (ITE), cédulas de habitabilidad, y todo lo relacionado con el proceso constructivo.

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net